SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197493760
197493760
Inleiding Vakdidactiek Informatica - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus197493760
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. L.E.I. Breymann
E-maill.e.i.breymann@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr. L.E.I. Breymann
Contactpersoon van de cursus
dr. L.E.I. Breymann
Examinator
W.J.H. Nijhuis
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een eigen visie op (onderwijs in) informatica te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 • verschillende activerende werkvormen te benoemen en te reflecteren in hoeverre bepaalde werkvormen geschikt zijn voor het informatica onderwijs
 • in hun lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 • beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 • rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 • een onderbouwde mening geven over een informatica lesmethode
Inhoud
Eerste kennismaking met de didactiek van het schoolvak Informatica

Aan de orde komen:
 • organisatie van het voortgezet onderwijs en de plaats van informatica daarin,
 • inhoud en doelstellingen van het informaticaonderwijs,
 • het examenprogramma informatica (kernprogramma),
 • informatica lesmethodes,
 • didactische modellen, lesvoorbereiding, werkvormen en misconcepties,
 • verschillende vormen van toetsing,
 • inzetten van ICT tools tijdens de les..
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Handleiding Schoolpracticum 1, Boek dat bij Onderwijskunde wordt voorgeschreven.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
O. Hazzan, T. Lapidot, N. Ragonis: Guide to Teaching Computer Science, An Activity-Based Approach, Second Edition, Springer 2014
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten en presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English