CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197493760
197493760
Introduction to Computer Science Teaching Methodology - Minor
Course infoSchedule
Course module197493760
Credits (ECTS)5
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr. L.E.I. Breymann
E-maill.e.i.breymann@utwente.nl
Lecturer(s)
Contactperson for the course
dr. L.E.I. Breymann
Examiner
dr. L.E.I. Breymann
Examiner
W.J.H. Nijhuis
Academic year2022
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een eigen visie op (onderwijs in) informatica te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 • verschillende activerende werkvormen te benoemen en te reflecteren in hoeverre bepaalde werkvormen geschikt zijn voor het informatica onderwijs
 • in hun lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 • beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 • rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 • een onderbouwde mening geven over een informatica lesmethode
Content
Eerste kennismaking met de didactiek van het schoolvak Informatica

Aan de orde komen:
 • organisatie van het voortgezet onderwijs en de plaats van informatica daarin,
 • inhoud en doelstellingen van het informaticaonderwijs,
 • het examenprogramma informatica (kernprogramma),
 • informatica lesmethodes,
 • didactische modellen, lesvoorbereiding, werkvormen en misconcepties,
 • verschillende vormen van toetsing,
 • inzetten van ICT tools tijdens de les..
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Course material
Handleiding Schoolpracticum 1, Boek dat bij Onderwijskunde wordt voorgeschreven.
Recommended materials
Literature
O. Hazzan, T. Lapidot, N. Ragonis: Guide to Teaching Computer Science, An Activity-Based Approach, Second Edition, Springer 2014
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignments and presentation

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal