CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197493720
197493720
Introduction to Mathematics Teaching Methodology - Minor
Course infoSchedule
Course module197493720
Credits (ECTS)5
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. M. Timmer
E-mailm.timmer@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
dr.ir. T.J.M. Coenen
Contactperson for the course
dr.ir. M. Timmer
Examiner
dr.ir. M. Timmer
Academic year2023
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Aan het eind van de cursus is de student in staat om…
 • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 • te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les).
 • een bestaande summatieve toets te analyseren, leerlingwerk na te kijken en een analyse te maken van leerlingresultaten.
 • beargumenteerd ICT te kiezen voor een les.
 • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les).
 • te reflecteren op de leerresultaten van de leerlingen van een ontworpen samenhangende les(senserie)
Content
In Inleiding Vakdidactiek Wiskunde maak je kennis met het geven van wiskundeonderwijs in combinatie met de stage. Gedurende 8 weken zijn er verplichte bijeenkomsten. Inleiding Vakdidactiek Wiskunde is bedoeld als oriëntatie op Vakdidactiek Wiskunde. Het vak dient als eerste kennismaking met didactische principes en ondersteunt het eerste schoolpracticum.

Het vak Inleiding Vakdidactiek Wiskunde bestaat uit de volgende thema's:
 • Wat is (het doel van) wiskunde en wiskundeonderwijs?;
 • Doelen en eindtermen van het huidige curriculum;
 • Leerstofordening en differentiatie;
 • Didactische modellen;
 • ICT-gebruik en toetsing;
 
 
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Literature
Recente en minder recente artikelen, verstrekt via Canvas
Course material
Handboek Wiskundedidactiek, uitgave Epsilon
Recommended materials
-
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal