CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197493700
197493700
Introduction to Physics Teaching Methodology - Minor
Course infoSchedule
Course module197493700
Credits (ECTS)5
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. H.J. Pol
E-mailh.j.pol@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
drs.ing. H.J. Lensink
Contactperson for the course
dr.ir. H.J. Pol
Examiner
dr.ir. H.J. Pol
Examiner
dr. Dipl.-Phys. H.K.E. Stadermann
Academic year2023
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Inleiding Vakdidactiek heeft de volgende algemene doelstellingen:
 • Eerste ervaringen opdoen met de hedendaagse schoolnatuurkunde en de didactiek ervan, met onder andere aandacht voor lesindeling, lesvoorbereiding, activeren van leerlingen en de rol van (demonstratie-)proeven.
 • Uitwisselen van ervaringen en ideeën betreffende het natuurkundeonderwijs
 • Ontwikkelen van een theoretisch kader en verankering van de schoolpracticumervaringen
Specifieke leerdoelen waaraan wordt gewerkt in het kader van de lerarenopleiding:
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 1. in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 2. te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 3. een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 4. te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 5. beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 6. te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 7. een activerende werkvorm te ontwerpen
 8. te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 9. rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 10. bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
 11. beargumenteerd demonstratieproeven te kiezen voor een les
 12. te reflecteren op het gebruik van demonstratieproeven in de les
Content
Het vak dient als eerste kennismaking met didactische principes en ondersteunt het eerste schoolpracticum. Aan de orde komen:
 
 • Voorbereiding van natuurkunde onderwijs.
 • Inleiding op leerstrategieën; eigen en van de leerling.
 • Werkvormen en activerende didactiek
 • Kennismaking met de rol van leerlingproeven en demonstratieproeven.
 • Natuurkunde toetsen
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Literature
Handboek natuurkundedidactiek, red Kortland, Mooldijk en Poorthuis van Epsilon uitgever, Amsterdam. Isbn 978-90-5041-163-9
Course material
Materiaal op Canvas, hand outs.
Recommended materials
-
Instructional modes
Instruction/lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignment/presentation

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal