CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197457100
197457100
General Didactics 1
Course infoSchedule
Course module197457100
Credits (ECTS)5
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. N.M. Nieveen
E-mailn.m.nieveen@utwente.nl
Lecturer(s)
Lecturer
drs.ing. H.J. Lensink
Lecturer
dr. N.M. Nieveen
Contactperson for the course
dr. N.M. Nieveen
Lecturer
dr. J.A. de Vries
Lecturer
drs. J.G. Zonjee
Academic year2021
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Het vak Onderwijskunde 1 biedt een eerste oriëntatie op het beroep van docent. Het vak richt zich op het vergroten van vakdidactische en pedagogisch-didactische bekwaamheden. Aan het eind van de cursus is de student in staat om …            
  1. een eigen visie op onderwijs en docentschap te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies
  2. met behulp van theorie over groepsdynamica een groepsanalyse te maken van een klas in het voortgezet onderwijs
  3. aan de hand van inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en basispedagogiek de interactie met leerlingen in kaart te brengen
  4. een les te ontwerpen met een heldere opbouw en met passende werkvormen
  5. basisprincipes van klassenmanagement toe te passen in een klassensituatie
  6. met behulp van formatief handelen inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling en de leerlingen inzicht te geven in dit leerproces.
  7. zijn/haar eigen handelen tijdens lessen te analyseren met behulp van gedragsmodellen, vanuit een organisatorisch (klassenmanagement), interpersoonlijk en pedagogisch perspectief
  8. op basis van voornoemde analyse persoonlijke krachten en verbeterpunten te formuleren voor de eigen lespraktijk en die ook toe te passen in zijn/haar handelen
  9. Basisprincipes uit de cognitieve psychologie toe te passen in de lessituatie
Content
Onderwijskunde 1 richt zich op het bevorderen van de pedagogisch-didactische bekwaamheden, op het ontwerpen van onderwijs en reflectie op het eigen handelen en het eigen leerproces. In bijeenkomsten komen aan bod: Het beroep van leraar, grondbeginselen uit de pedagogiek, sociologie, ontwikkelingspsychologie en cognitieve psychologie en de toepassing ervan op het eigen leerproces en op het ontwerpen van en handelen in lessituaties.
Participating study
Master Science Education and Communication
Participating study
Master Social Studies Education
Required materials
Book
Boek: Ebbens, S. & Ettenkoven, S. (2019). Effectief leren: de docent als regisseur. Noordhoff Uitgevers, 5e druk. ISBN: 9789001896522
Reader
Reader: den Brok, P., van der Want, A. & van der Meij, J. (2015) Interpersoonlijke ontwikkeling van de docent.
Book
Lieshout, T. van, & Deth, R. van (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 3e, herziene druk. ISBN: 978-90-368-1994-7
Book
Boek. Breindidactiek, helpen leren met breinkennis. Synaps, 1e druk. Dirksen, G., De Boer M. e.a. ISBN: 9789082286205
Recommended materials
-
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Tests
Exam/Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal