SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197455100
197455100
Vrij Project B
Cursus informatieRooster
Cursus197455100
Studiepunten (ECTS)10
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. N.M. Nieveen
E-mailn.m.nieveen@utwente.nl
Docenten
Docent
J.L.M. Heerink - van Roekel
Contactpersoon van de cursus
dr. N.M. Nieveen
Docent
dr. T.C. Visser
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Inhoud
Vakbeschrijving
Verschillende soorten taken en opdrachten, die bijdragen aan de academische vorming van de student, kunnen als vrij project worden uitgevoerd.
Er kunnen verschillende activiteiten worden uitgevoerd in het kader van een vrij project. Een niet-uitputtende opsomming van activiteiten:
  • Een literatuurstudie of een kleinschalig onderzoek.
  • Een vervangende opdracht als een vak uit het vakkenpakket niet op de reguliere wijze gedaan kan worden.
  • Het ontwikkelen van een practicum voor een vak, het verzorgen van onderwijs voor een vak, het (mede)begeleiden van een groep bij hun profielwerkstuk.
  • De organisatie van (grote) evenementen, zoals buitenlandse excursies of symposia.
  • Het volgen van seminars en symposia.
  • Het schrijven van een wetenschappelijke publicatie.
  • Buitenlandse stages of buitenlandse onderwijsoriëntatie.
  • Bijzondere incidentele activiteiten ten behoeve van de lerarenopleidingen, de faculteit, de universiteit of de maatschappij in het algemeen.
De student die activiteiten wil laten aanmerken als vrij project dient een projectvoorstel in op een meldingsformulier. Hierop wordt naast een beschrijving van het project door de begeleidende docent ook vermeld waarop de beoordeling wordt gebaseerd (bijvoorbeeld het eindproduct of een schriftelijke of mondelinge rapportage).
Voor de begeleiding en beoordeling geldt het volgende:
  1. Een vrij project dient begeleid te worden door een docent van ELAN
  2. Indien het een Vrij Project B betreft dient het door een tweede persoon mede beoordeeld te worden. De begeleider zoekt de tweede beoordelaar
Het projectvoorstel moet worden goedgekeurd door de begeleidende docent en de mastercoördinator. Is de mastercoördinator tevens de begeleider dan moet het projectvoorstel goedgekeurd worden door een tweede docent van ELAN.
 
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Project begeleid

Toetsen
Test 0

SluitenHelpPrint
Switch to English