CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197454920
197454920
Mathematics Teaching Practice 2
Course info
Course module197454920
Credits (ECTS)15
Course typeTraineeship
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. T.J.M. Coenen
E-mailt.j.m.coenen@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
dr.ir. T.J.M. Coenen
Contactperson for the course
dr.ir. T.J.M. Coenen
Examiner
dr. G.A.M. Jeurnink
Examiner
dr.ir. M. Timmer
Academic year2023
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Schoolpracticum 2 is een cursus waarmee je startbekwaam wordt als eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs.

Aan het eind van de cursus kan je…

 
  1. je positie bepalen ten opzichte van alles dat gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met TOA's, pedagogisch-didactisch klimaat, etc.
  2. verscheidene methoden inzetten uit het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek, en deze koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. benoemen en vanuit ervaring reflecteren op wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering, samenwerking).
  4. je eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in je vak formuleren waarbij je je visie vanuit SP1 uitbreidt en verdiept.
  5. op basis van eigen ervaringen je niveau onderbouwd inschatten.
  6. onderbouwd benoemen op welke vlakken je je nog moet ontwikkelen om je verder te professionaliseren in je docentschap en hier een actieplan voor opstellen.
  7. functioneren als startbekwaam docent, overeenkomstig met de minimumeisen zoals vastgelegd in de bekwaamheidseisen
  8. een lesmodule ontwerpen bestaande uit alle elementen van belang voor lesgeven en leren: pedagogische visie, lesplannen, lesmaterialen, ingebouwde toetsing gericht op het leren van de leerlingen.
  9. benoemen op welke manier het vak NLT bij je past en welke bijdrage je kan leveren aan dat vak
  10. advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe je advies kan geven; gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie; en daarbij ook je grenzen bewaken
Content
Requirements
Studenten van buiten de master ECB die aan dit vak willen deelnemen kunnen een onderbouwd verzoek sturen, niet later dan 3 weken voor de start van het vak, met daarin bevat:

-    Een studievoortgangsoverzicht uit Osiris.
-    Een beschrijving van hoe de student aan de voorkenniseisen voldoet (zie ook de OER).

Het verzoek kan gestuurd worden naar de studieadviseur, Tom Morsink, via e-mail: t.o.morsink@utwente.nl
Assumed previous knowledge
Schoolpracticum Wiskunde 1
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Course material
Handleiding Schoolpracticum 2 Master
Recommended materials
Canvas
Aanvullende documenten bij de handleiding schoolpracticum bevinden zich in de Canvas-cursus ‘Gereedschapskist’
Instructional modes
Traineeship
Presence dutyYes

Tests
Final assignment/paper

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal