CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197454200
197454200
Educational Research Project
Course infoSchedule
Course module197454200
Credits (ECTS)10
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. C.L. Poortman
E-mailc.l.poortman@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Examiner
dr. L.E.I. Breymann
Examiner
dr.ir. T.J.M. Coenen
Examiner
dr. I. Friso - van den Bos
Examiner
dr.ir. L.A. de Graaf
Examiner
J.L.M. Heerink - van Roekel
Academic year2022
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
  • Aan het eind van de cursus is de student in staat om sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden toe te passen om problemen in de eigen onderwijspraktijk (binnen het eigen vak) op te lossen, specifieker om opzet en planning van onderzoek te bepalen met behulp van kennis over (verschillende typen praktijkgericht) onderzoek en bijbehorende onderzoeksactiviteiten
  • data te verzamelen en te analyseren
  • conclusies te trekken en te rapporteren over het onderzoek en de uitkomsten en hierop te reflecteren;
  • de uitvoering en verslaglegging van het onderzoek te verantwoorden met behulp van wetenschappelijke en vakdidactische bronnen en bronnen over het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek (conform APA).
Content
Onderzoek van Onderwijs sluit direct aan op Vakdidactiek en Schoolpracticum. In het vak Onderzoek van Onderwijs leer je sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden gebruiken in de eigen onderwijspraktijk.
 
Assumed previous knowledge
Met Onderzoek van Onderwijs kan pas worden gestart als de vakken van het eerste kwartiel van het educatieve jaar (Onderwijskunde 1, Inleiding vakdidactiek en Schoolpracticum 1) zijn afgerond en er gestart is met de vakken van het tweede kwartiel (Onderwijskunde 2, Vakdidactiek 1). Voor de uitvoering van het Onderzoek van Onderwijs is toestemming nodig van de vakdidacticus.
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Book
Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2020). Praktijkonderzoek in de school. Coutinho (4e druk); Studiewijzer OvO
Recommended materials
Articles
Diverse artikelen, afhankelijk van het onderzoek
Course guide
Studiewijzer (beschikbaar op Canvas)
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Tests
Assignments and presentation

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal