SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197454200
197454200
Onderzoek van onderwijs
Cursus informatieRooster
Cursus197454200
Studiepunten (ECTS)10
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. C.L. Poortman
E-mailc.l.poortman@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr.ir. J.A.H. Alkemade
Docent
dr. E. van den Berg
Docent
dr. L.E.I. Breymann
Docent
dr.ir. T.J.M. Coenen
Docent
dr.ir. L.A. de Graaf
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
  • Aan het eind van de cursus is de student in staat om sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden toe te passen om problemen in de eigen onderwijspraktijk (binnen het eigen vak) op te lossen, specifieker om opzet en planning van onderzoek te bepalen met behulp van kennis over (verschillende typen praktijkgericht) onderzoek en bijbehorende onderzoeksactiviteiten
  • data te verzamelen en te analyseren
  • conclusies te trekken en te rapporteren over het onderzoek en de uitkomsten en hierop te reflecteren de uitvoering en verslaglegging van het onderzoek te verantwoorden met behulp van wetenschappelijke en vakdidactische bronnen en bronnen over het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek (conform APA). Verantwoord met bronnen op het gebied van het eigen vak/de eigen vakdidactiek, alsmede literatuur over het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoe
Inhoud
Onderzoek van Onderwijs sluit direct aan op Vakdidactiek en Schoolpracticum. In het vak Onderzoek van Onderwijs leer je sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden gebruiken in de eigen onderwijspraktijk.
 
Voorkennis
Noodzakelijk:
Vakdidactiek en Schoolpracticum
Participating study
M Educatie en Communicatie in de B├Ętawetenschappen
Verplicht materiaal
Book
Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2020). Praktijkonderzoek in de school. Coutinho (4e druk); Studiewijzer OvO
Aanbevolen materiaal
Articles
Diverse artikelen, afhankelijk van het onderzoek
Course guide
Studiewijzer (beschikbaar op Canvas)
Werkvormen
Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten en presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English