CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197454200
197454200
Educational Research Project
Course infoSchedule
Course module197454200
Credits (ECTS)10
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. C.L. Poortman
E-mailc.l.poortman@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Lecturer
dr.ir. J.A.H. Alkemade
Lecturer
dr. E. van den Berg
Lecturer
dr. L.E.I. Breymann
Lecturer
dr.ir. T.J.M. Coenen
Lecturer
dr.ir. L.A. de Graaf
Academic year2020
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
  • Aan het eind van de cursus is de student in staat om sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden toe te passen om problemen in de eigen onderwijspraktijk (binnen het eigen vak) op te lossen, specifieker om opzet en planning van onderzoek te bepalen met behulp van kennis over (verschillende typen praktijkgericht) onderzoek en bijbehorende onderzoeksactiviteiten
  • data te verzamelen en te analyseren
  • conclusies te trekken en te rapporteren over het onderzoek en de uitkomsten en hierop te reflecteren de uitvoering en verslaglegging van het onderzoek te verantwoorden met behulp van wetenschappelijke en vakdidactische bronnen en bronnen over het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek (conform APA). Verantwoord met bronnen op het gebied van het eigen vak/de eigen vakdidactiek, alsmede literatuur over het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoe
Content
Onderzoek van Onderwijs sluit direct aan op Vakdidactiek en Schoolpracticum. Het gaat om het uitvoeren van Sociaal wetenschappelijk ontwerpgericht, evaluatie- of beschrijvend onderzoek in de lespraktijk.
 
Assumed previous knowledge
Noodzakelijk:
Vakdidactiek en Schoolpracticum
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Book
Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2009). Praktijkonderzoek in de school. Coutinho (2e herziene druk 2015); Studiewijzer OvO De nieuwste versie is tevens toegestaan.
Recommended materials
Articles
Diverse artikelen, afhankelijk van het onderzoek
Course guide
Studiewijzer (beschikbaar op Canvas)
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Tests
Assignments and presentation

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal