CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197453960
197453960
Computer Science Teaching Practice 1
Course infoSchedule
Course module197453960
Credits (ECTS)5
Course typeTraineeship
Language of instructionDutch
Contact persondr. L.E.I. Breymann
E-maill.e.i.breymann@utwente.nl
Lecturer(s)
Contactperson for the course
dr. L.E.I. Breymann
Lecturer
dr. L.E.I. Breymann
Lecturer
W.J.H. Nijhuis
Academic year2020
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
In Schoolpracticum 1 oriënteer je je op het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs.
 
Aan het eind van de cursus kan de student …
  1. Benoemen wat er allemaal gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met TOA’s, pedagogisch-didactisch klimaat, etc.
  2. Verscheidene methoden benoemen uit het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek, en deze te koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. Benoemen wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering, samenwerking).
  4. Zijn/haar eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in zijn/haar vak formuleren.
  5. Op basis van eigen ervaringen zijn/haar niveau van bekwaamheid aangeven in de “rubric schoolpraktijk” en dit onderbouwen.
  6. Onderbouwd (in een actieplan) benoemen in welke bekwaamheden hij/zij zich nog moet ontwikkelen om een startbekwaam docent te worden en hier een actieplan voor maken.
Content
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Course material
Handleiding
Recommended materials
Canvas
Opdrachten in de gereedschapskist in Canvas behoren bij schoolpracticum
Instructional modes
Traineeship
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal