CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197453910
197453910
Chemistry Teaching Practice 1
Course infoSchedule
Course module197453910
Credits (ECTS)5
Course typeTraineeship
Language of instructionDutch
Contact persondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Lecturer(s)
Lecturer
dr.ir. L.A. de Graaf
Lecturer
drs.ing. H.J. Lensink
Contactperson for the course
dr. T.C. Visser
Lecturer
dr. T.C. Visser
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
In Schoolpracticum 1 oriënteer je je op het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs.
 
Aan het eind van de cursus kan de student …
  1. Benoemen wat er allemaal gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met TOA's, pedagogisch-didactisch klimaat, etc.
  2. Verscheidene methoden benoemen uit het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek, en deze te koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. Benoemen wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering, samenwerking).
  4. Zijn/haar eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in zijn/haar vak formuleren.
  5. Op basis van eigen ervaringen zijn/haar niveau van bekwaamheid onderbouwd inschatten
  6. Onderbouwd (in een actieplan) benoemen in welke bekwaamheden hij/zij zich nog moet ontwikkelen om een startbekwaam docent te worden en hier een actieplan voor maken.
  7. advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe hij advies kan geven; gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie;
Content
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Course material
Handleiding SP 1
Recommended materials
Canvas
Opdrachten in de gereedschapskist in Canvas behoren bij schoolpracticum
Instructional modes
Internship
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal