CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197453860
197453860
Computer Science Teaching Methods 1
Course infoSchedule
Course module197453860
Credits (ECTS)5
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. L.E.I. Breymann
E-maill.e.i.breymann@utwente.nl
Lecturer(s)
Contactperson for the course
dr. L.E.I. Breymann
Lecturer
dr. L.E.I. Breymann
Lecturer
W.J.H. Nijhuis
Academic year2021
Starting block
1B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 • een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 • te reflecteren op nabespreking en analyse van een eigen gemaakte summatieve toets
 • te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 • een weloverwogen keuze te maken uit de keuzedomeinen van het examenprogramma
Content
Uitbreiding en verdieping van de didactiek van het vak.
Vakdidactiek Informatica 1 bouwt voort op Inleiding vakdidactiek Informatica. Het bevat de volgende onderdelen:
 • Verdieping didactische modellen en activerende werkvormen en ICT gebruik
 • Praktische opdrachten
 • Summatieve en formatieve toetsing
 • Ontwerpen van een lessenserie
 • Digitale geletterdheid
 • Examenprogramma informatica (keuzedomeinen)
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Course material
Handleiding Schoolpracticum 2, boek dat bij Onderwijskunde wordt voorgeschreven
Recommended materials
Literature
Archief Canvas site
Literature
O. Hazzan, T. Lapidot, N. Ragonis: Guide to Teaching Computer Science, An Activity-Based Approach, Second Edition, Springer 2014
Instructional modes
Instruction/lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignments and presentations

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal