SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197453830
197453830
Vakdidactiek Maatschappijleer 1
Cursus informatieRooster
Cursus197453830
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.G. Noordink
E-mailj.g.noordink@utwente.nl
Docenten
Docent
H.M. Mul
Contactpersoon van de cursus
J.G. Noordink
Docent
J.G. Noordink
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Specifieke vakdidactische competenties

De leraar-in-opleiding kan:
 • de belangrijkste denk- en redeneerwijzen van het schoolvak maatschappijleer beschrijven;
 • de belangrijkste ontwerpregels voor lesactiviteiten om maatschappijleerspecifieke (hogere) denkvaardigheden te leren, beschrijven en gebruiken bij het ontwerpen van lesactiviteiten;
 • een les gericht op het voeren van een dialoog over een controversieel vraagstuk ontwerpen, onderbouwen en uitvoeren met gebruik van een geschikte werkvorm en ontwerpregels;
 • de belangrijkste principes van formatieve en summatieve toetsing gebruiken bij het ontwerpen, onderbouwen en uitvoeren van lesactiviteiten (waaronder toetstaken);
 • kennis en vaardigheden uit de sociale wetenschappen gebruiken bij het didactisch relevant en bruikbaar maken voor de lesactiviteiten;
 • twee onderwijsmethoden voor het schoolvak maatschappijleer vergelijken, analyseren en beoordelen;
 • de eindtermen van maatschappijleer analyseren met literatuur uit de sociale wetenschappen.

Algemene vakdidactische competenties:

De leraar-in-opleiding kan:
 • vakdidactische leervragen voor het eigen handelen als docent formuleren;
 • de vakdidactische leeropbrengsten uitleggen;
 • de samenhang uitleggen tussen vakdidactische en algemeen onderwijskundige competenties;
 • vakdidactische en algemeen onderwijskundige competenties in samenhang toepassen op het eigen handelen als docent;
 • een visie op de vakdidactiek formuleren.
Inhoud
Vakdidactiek-1 bouwt voort op de inleidende onderwerpen uit de cursus Inleiding vakdidactiek. Bij vakdidactiek-1 ligt de nadruk op het leren van hogere-orde denkvaardigheden en het voeren van dialoog over controversiƫle vraagstukken bij de schoolvakken maatschappijleer (zowel voor havo/vwo als vmbo) en maatschappijkunde (vmbo). In de colleges en de opdrachten leg je continu de verbinding tussen enerzijds de vakdidactiek van maatschappijleer/maatschappijkunde en wat je geleerd hebt bij onderwijskunde, de vakinhoudelijke competenties van jouw (voor)opleiding en het schoolpracticum. Tijdens de colleges ligt de nadruk op de praktijk die je onder andere opdoet tijdens de stage. Je oefent met het ontwerpen van een lessenreeks en het uitvoeren van een (deel)lessen uit deze reeks. Je reflecteert op de betekenis van vakdidactische inzichten voor je eigen lesgeven. De onderwerpen die in elk geval aan bod komen zijn: maatschappijleer-specifieke hogere- orde denkvaardigheden, instructiemodellen, geschikte werkvormen, dialoog & controverse in de klas, formatief en summatief toetsen.
 
Voorkennis
Voltooide Inleiding Vakdidactiek Maatschappijleer of vrijstelling.
Participating study
Master Leraar VHO in Maatschappijleer
Participating study
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetensc
Verplicht materiaal
Boek
Van Den Boorn (red.), Handboek vakdidactiek maatschappijleer, ProDemos, 2019, ISBN 9789064735288 / 9789064735332
Boek
Hess, D (2009) Controversy in the classroom. The Democratic Power of discussion. New York/Abingdon: Routledge. ISBN 978- 041596229
Boek
Bernaerts, M.H. & Kesteren, C. van (red.) (2012). Maatschappijleer hoofdzaak: Een sociaal wetenschappelijk denkkader voor politieke oordeelsvorming. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
Studiemateriaal
Sociaal-wetenschappelijk handboek (in overleg met docent)
Canvas
Artikelen op Canvas.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Excursie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English