SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197453730
197453730
Inleiding Vakdidactiek Maatschappijleer
Cursus informatieRooster
Cursus197453730
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.G. Noordink
E-mailj.g.noordink@utwente.nl
Docenten
Docent
H.M. Mul
Contactpersoon van de cursus
J.G. Noordink
Docent
J.G. Noordink
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Bij elk college leert de leraar-in-opleiding voor elk behandeld onderwerp op inleidend niveau relevante vakdidactische kennis, vaardigheden en attitudes, oftewel competenties.

De leraar-in-opleiding kan:
 • de kern (doelen en structuur) van maatschappijleer beschrijven
 • zelf een les(activiteit) ontwerpen:
  • met heldere leerdoelen (gerelateerd aan de doelstellingen van het vak)
  • rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen
  • met een geschikte werkvorm
  • gebruik makend van de vakinhoudelijke literatuur
  • met (formatieve of summatieve) toetsing die past bij de leerdoelen
  • op basis van een didactisch model

Algemene vakdidactische competenties:
De leraar-in-opleiding kan:
 • vakdidactische leervragen voor het eigen handelen als docent formuleren;
 • de vakdidactische leeropbrengsten uitleggen;
 • de samenhang uitleggen tussen vakdidactische en algemeen onderwijskundige competenties;
 • vakdidactische en algemeen onderwijskundige competenties in samenhang toepassen op het eigen handelen als docent.Algemene competenties
De leraar-in-opleiding kan:
 • vakdidactische leervragen voor het eigen handelen als docent formuleren;
 • de vakdidactische leeropbrengsten uitleggen;
 • de vakdidactische kennis onderbouwen met wetenschappelijke artikelen;
 • de samenhang uitleggen tussen vakdidactische en algemeen onderwijskundige competenties;
 • vakdidactische en algemeen onderwijskundige competenties in samenhang toepassen op het eigen handelen als docent.
Inhoud
Inleiding vakdidactiek is een eerste kennismaking met de inhoud, doelstellingen en didactiek van het vak maatschappijleer. In de colleges en de opdrachten leg je continu de verbinding tussen enerzijds de vakdidactiek van maatschappijleer en wat je geleerd hebt bij onderwijskunde, de vakinhoudelijke competenties van jouw (voor)opleiding en het schoolpracticum. Tijdens de colleges ligt de nadruk op de praktijk die je onder andere opdoet tijdens de stage. Je oefent met het ontwerpen en uitvoeren van (deel)lessen en reflecteer je op de betekenis van vakdidactische inzichten voor je eigen lesgeven. De onderwerpen die in elk geval aan bod komen zijn: doelstellingen, thema’s, benaderingswijzen en dilemma’s van het vak, de beginsituatie van leerlingen, burgerschapsvorming, lesmethoden, toetsing en werkvormen. In de cursus is aandacht voor zowel maatschappijleer op havo/vwo als vmbo-t.
.
Voorkennis
- Interesse voor en bijhouden van actualiteit met kwalitatief betrouwbare bronnen.
- Sociaal-wetenschappelijke kennis en vaardigheden (uit bijvoorbeeld sociologie, bestuurskunde, etc.) uit de vakinhoudelijke vooropleiding. Verondersteld wordt dat de student zelf de kennis en vaardigheden eigen maakt die niet bij de vooropleiding aan bod zijn gekomen maar wel relevant voor de cursus en stage (bijvoorbeeld politicologie bij vooropleiding sociologie).
Voorkennis kan worden opgedaan met
Zelfstudie met relevante sociaal-wetenschappelijke literatuur (zoals handboeken en artikelen), de docent kan hier tips voor geven.
Bronnen van zelfstudie
Relevante sociaal-wetenschappelijke literatuur.
Participating study
Master Leraar VHO in Maatschappijleer
Participating study
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetensc
Verplicht materiaal
Book
Van Den Boorn (red.), Handboek vakdidactiek maatschappijleer, ProDemos, 2019, ISBN 9789064735288 / 9789064735332
Book
Bernaerts, M.H. & Kesteren, C. van (Eds.) (2012). Maatschappijleer hoofdzaak: Een sociaalwetenschappelijk denkkader voor politieke oordeelsvorming. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken
Course material
Sociaal-wetenschappelijk of politicologisch handboek (in overleg met docent)
Articles
Artikelen op Canvas
Aanbevolen materiaal
Course material
Lidmaatschap NVLM (zie link - http://nvlm.nl/ ) inclusief abonnement op 'Maatschappij en Politiek' (voor master studenten wordt lidmaatschap een jaar gratis aangeboden)
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English