CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197453710
197453710
Introduction to Chemistry Teaching Methodology
Course infoSchedule
Course module197453710
Credits (ECTS)5
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Lecturer(s)
Examiner
dr.ir. L.A. de Graaf
Examiner
drs.ing. H.J. Lensink
Examiner
dr. T.C. Visser
Contactperson for the course
dr. T.C. Visser
Academic year2022
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Eerste ervaringen opdoen met de hedendaagse schoolchemie en de didactiek ervan (o.a. aandacht voor lesindeling, lesvoorbereiding,
activeren van leerlingen, toetsing, concepties/misconcepties, assessment for learning en demonstratie practica).
In de cursus worden de onderstaande doelen nagestreefd met de bijbehorende diepte van inleiding vakdidactiek.  
 
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 • in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 • te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 • een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 • beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 • rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 • beargumenteerd demonstratieproeven te kiezen voor een les
Content
Het vak dient als eerste kennismaking met didactische principes en ondersteunt het eerste schoolpracticum. De totale omvang is 5 ECTS (140 uur). Het bestaat uit de volgende onderdelen in opdrachten die moeten worden afgerond.
 • Voorbereiding van scheikundeonderwijs (lesplan)
 • Didactische en activerende didactiek (o.a. gebruik van ICT).
 • Concepten en alternatieve concepties (gebruik van analogieën, concept map)
 • Demonstratievaardigheden. 
 • Professionalisering en visie op docentschap
 • Inleiding op evaluatie in het scheikundeonderwijs.(Formatief handelen/ Assessment for learning)
 • Toetsing       


Alle opdrachten moeten voldoende zijn. Enkele opdrachten worden aan de hand van een rubric met een cijfer beoordeeld. Het eindcijfer is een gemiddelde van de met een cijfer beoordeelde opdrachten.
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Course material
Syllabus vakdidactiek, schoolpracticumhandleiding, materiaal op Canvas
Recommended materials
Literature
The Chemistry Classroom, Dudley Herron
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Tests
Assignments and presentation

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal