SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 193902030
193902030
Engineering of Complex Systems II
Cursus informatieRooster
Cursus193902030
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalEngels
Contactpersoonprof.dr.ir. G.J.M. Krijnen
E-mailgijs.krijnen@utwente.nl
Docenten
Docent
prof.dr.ir. L. Abelmann
Docent
dr. R.M.J. van Damme
Docent
M. de Jong
Docent
prof.dr.ir. G.J.M. Krijnen
Contactpersoon van de cursus
prof.dr.ir. G.J.M. Krijnen
Collegejaar2012
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Het doel van dit vak is het begrijpen en kunnen toepassen van partiële differentiaalvergelijkingen. Met begrijpen wordt bedoeld dat de student in staat is de vergelijking af te leiden uit basisbegrippen, hun onderlinge samenhang doorziet en het belang voor inziet voor natuur en techniekwetenschappen. Als vanzelfsprekend voor ingenieurs, worden voor toepassingen in engineering relevante hulpmiddelen aangeleerd. Voor zowel begrip als toepassing is wiskunde essentieel. Dit vak vormt een geheel met ECSI. In ECSII komen voornamelijk magnetostatica en electromagnetische trillingen aan bod.
Inhoud

Magnetostatica: Stelling van Stokes, magnetisch veld, vectorpotentiaal, stroom en stroomdichtheid, magnetische dipool, energiedichtheid. Electromagnetische golven: vlakke golven in vacuüm, straling, interferentie, polarisatie, resonantie in holtes, golfgeleiders, transmissielijnen, fase- en groepssnelheid, pointing vector, golven in materialen, reflectie en diffractie.

Deelnemende opleiding(en)                         Examendoel
Advanced Technology (BSc-AT)                        Bachelor


Voorkennis
Entry requirements: Introduction to Engineering I, II en II, Introduction Mathematical Modelling, Engineering of Complex Systems I.
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
See literature
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Feynman Lecture Notes on Physics part I and II
Werkvormen
Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen

SluitenHelpPrint
Switch to English