CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 193850010
193850010
Clinical Internship 1
Course infoSchedule
Course module193850010
Credits (ECTS)15
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact personR.G.H. Hartman
E-mailr.g.h.hartman@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Lecturer
drs. N.S. Cramer Bornemann
Lecturer
dr. M. Groenier
Contactperson for the course
R.G.H. Hartman
Lecturer
drs. P.A. van Katwijk
Lecturer
R.M. Krol
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
During the clinical internships of M2, students improve their technical medical knowledge, learn to solve technical medical problems, to apply their expertise to clinical situations and take appropriate actions for individual patients. Upon request of a coordinating medical specialist the (future) technical physician as a consultant will deal with technical medical diagnostic and therapeutic problems in specific groups of patients. The technical physician will solve these problems using his own competences - knowledge, skills and attitude - as these are developed during his studies and training in Technical Medicine. The technical physician improves and develops innovative diagnostic and therapeutic interventions for specific patient groups.
Content
De technisch geneeskundige zal binnen specifieke patiëntenpopulaties op verzoek van een primaire behandelaar technische geneeskundige vraagstellingen met behulp van zijn competenties d.w.z. zijn eigen verzameling kennis, vaardigheden en attitudes oplossen. De technisch geneeskundige ontwikkelt een arsenaal aan oplossingen voor specifieke patiënt problemen, die innovaties en verbeteringen in zowel het diagnostisch als het therapeutische traject van de patiënt kunnen betreffen. Ter voorbereiding op de actieve klinische werkzaamheden van de technisch geneeskundige doorloopt de TG student TG-schappen op klinische afdelingen. Naast directe contacten met patiënten en een oriëntatie op de patiënt gerelateerde activiteiten van de ontvangende afdeling zal de student een technisch geneeskundig probleem bij een specifieke groep patiënten bestuderen. De student komt tot een definitie van medisch-technologische problemen gerelateerd aan de relevante patiëntenpopulatie en doet suggesties voor verder onderzoek. Deze suggesties zouden kunnen worden vertaald in de opdrachten, die worden uitgevoerd aan het einde van de Bacheloropleiding, de zogenaamde Technisch Geneeskundige Opdracht (TGO) of in opdrachten voor het derde jaar van de Masteropleiding.

Ingangseisen
Een student kan beginnen met het eerste TG-schap  van het tweede masterjaar van de opleiding wanneer hij zeven collegeweken voorafgaand aan de start van het TG-schap het bachelordiploma heeft behaald alsmede 45 EC uit het eerste masterjaar. Tevens dient het onderwijs van het eerste masterjaar, voorafgaand aan de start van het eerste TG-schap in zijn geheel te zijn gevolgd.
Assumed previous knowledge
Verplicht: 1e jaar Master TM
Participating study
Master Technical Medicine
Required materials
Course material
Naar behoefte
Recommended materials
Literature
Relevante literatuur naar behoefte
Instructional modes
Other

Tests
Test

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal