SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 193810140
193810140
Circulation and Ventilation
Cursus informatieRooster
Cursus193810140
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. E. Mos - Oppersma
E-maile.mos-oppersma@utwente.nl
Docenten
Docent
prof.dr. D.W. Donker
Docent
drs. R.J. Lionarons
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Mos - Oppersma
Examinator
dr. E. Mos - Oppersma
Docent
R.S.P. Warnaar
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Begrip en evaluatie van de gezonde en afwijkende fysiologische processen op het gebied van circulatie en ventilatie bij patiënten, toepassing en evaluatie van diagnostiek en therapie en beïnvloeding van deze processen met technische middelen.

Leerdoelen: Aan het eind van het vak is de student in staat om…

1.    …de anatomie en fysiologie van het respiratoire systeem te evalueren aan de hand van o.a. druk-volume curves.
2.    De pathologie van het respiratoire systeem te evalueren zoals deze voorkomt bij voornamelijk ARDS en COPD.
3.    Technologie voor diagnostiek (zoals longfunctie testen) en therapie (zoals mechanische beademing) van het respiratoire systeem te gebruiken, analyseren en evalueren.
4.    De anatomie en fysiologie van het cardiovasculaire systeem te evalueren, gebruik makende van o.a. het Frank-Starling mechanisme en het concept van de mean systemic filling pressure.
5.    De pathologie van het cardiovasculaire systeem te evalueren zoals deze voorkomt bij shock.
6.    Technologie voor diagnostiek  (zoals ECG en Cardiac Output-metingen) en therapie (zoals volume therapie en inotropie) van het cardiovasculaire systeem te gebruiken, analyseren en evalueren.
7.    Te beredeneren hoe het cardiovasculaire en respiratoire systeem elkaar beïnvloeden en welke consequenties dit heeft voor de gebruikte technologie (diagnostiek en therapie).
8.    Wetenschappelijke teksten te beoordelen op juistheid en volledigheid.
9.    Theorie uit wetenschappelijke artikelen te analyseren en te vertalen naar relevante toepassingen.
Inhoud
In het vak Circulation and Ventilation worden verschillende ziektebeelden van patiënten op de IC behandeld op het gebied van circulatie en ventilatie. Aan de ene kant wordt dit belicht vanuit klinisch perspectief; wat zijn de ziektebeelden, hoe zijn deze te herkennen en hoe zijn deze te behandelen. Anderzijds vindt er een verdieping plaats op het gebied van circulatie- en ventilatiefysiologie om meer inzicht te krijgen in de onderliggende processen die voor patiënten op de intensive care van belang zijn. Bij circulatiefysiologie valt te denken aan de begrippen als preload en afterload en stromingsleer voor de macro- en microcirculatie. Bij ventilatiefysiologie komt longmechanica aan bod en ook stromingen van gassen. De bijbehorende technologie komt ook ter sprake in de vorm van verschillende soorten metingen (druk, flow, volume) en verschillende beademingstechnieken. Er zullen klinische sessies plaatsvinden op de Human Patient Simulator. Door het in de bachelor aangeleerde systeemdenken zal de behaalde kennis  kunnen worden gecombineerd tot nieuwe inzichten die toepasbaar zijn op de IC.
 
Voorkennis
Ba TG or equivalent. Students who don't have this (yet) need permission of the HKC committee / Examination committee TM.
Participating study
Master Technical Medicine
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Handouts
Wordt tijdens vak beschikbaar gesteld
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Test

SluitenHelpPrint
Switch to English