SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 192350050
192350050
Bedrijfsinformatiesystemen
Cursus informatieRooster
Cursus192350050
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. C.P. Katsma
E-mail-
Docenten
Docent
dr.ir. C.P. Katsma
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. C.P. Katsma
Collegejaar2012
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Leerdoelen
Inhoud

De overkoepelende doelstelling van dit vak is studenten in aanraking te laten komen met de rol die informatiesystemen spelen in organisaties en met de implicaties van het gebruik en de invoering van IS voor organisaties. Dit vindt plaats op een inleidend niveau, waarbij de verschillende aspecten van IS in organisaties worden behandeld, zonder dat de grondslagen worden bestudeerd. De grondslagen en verdere verdieping van de verschillende aspecten komen nader aan de orde in andere Business & IT -vakken. Gedurende de cursus zullen studenten leren hoe organisaties IS kunnen toepassen ter verbetering van de bedrijfsvoering en welke uitdagingen het toepassen van IS met zich meebrengt. Het vak beinhoudt een grote practische component warin studenten voor een bedrijf de informatievoorziening ontwerpen en tevens een dashboard ontwikkelen voor verschillende managementlagen in een organisatie.

De volgende onderdelen zullen in het vak aan de orde komen:

- Wat zijn IS (definitie, samenstelling, soorten)
- Verband leggen tussen IS en uitdagingen voor organisaties (implementatie, Change mgt. Project mgt.)
- Typologie van IS (functioneel)

- Gebruik en behoefte van informatie binnen verschillende bedrijfsonderdelen, KPI’s en dsshboards
- Inleiding ICT, netwerken , architectuur, technologie
- E-business, (business modellen, internet 2.0, semantic web, mobile, crowdsourcing, privacy,..) 
- Benaderingen voor het ontwerpen en ontwikkelen van IS (inleiding + typologie)
- Inleiding beheer van IS (beveiliging, beheer, internationale aspecten)
- Nieuwe ontwikkelingen zoals het gebruik van Cloud computing en social media in een bedrijfssituatie 

Tentamen / Exam; Weging : 50% 
Project ; Weging : 25% + 25%

Deelnemende opleiding                                              Examendoel
Bedrijfsinformatietechnologie (BSc-BIT)                            Propedeuse
Technische Bedrijfskunde (BSC-TBK)                              Propedeuse

 

Voorkennis
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Laudon, K.C. and J.P Laudon, Management Information Systems, 12th ed.
Werkvormen
Hoorcollege

Opdracht

Project

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen

SluitenHelpPrint
Switch to English