SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 192135000
192135000
Programmeren 1
Cursus informatieRooster
Cursus192135000
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. L. Ferreira Pires
E-maill.ferreirapires@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Ferreira Pires
Docent
dr. L. Ferreira Pires
Docent
prof.dr. M. Huisman
Collegejaar2011
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Inhoud

Deelnemende opleidingen

Examendoel

Bachelor Bedrijfsinformatietechnologie (BSc BIT)

Propedeuse

Bachelor Technische Informatica (BSc TI)

Propedeuse

Vakbeschrijving
Programmeren is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die in aanraking komt met informatietechnologie, zoals informatica- en bedrijfsinformatietechnologiestudenten. Objectgeoriënteerd programmeren is een belangrijk programmeerparadigma, dat steeds meer wordt gebruikt. In dit vak leer je deze manier van programmeren kennen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal Java. Dit is op dit moment één van de populairste programmeertalen. Java wordt bijvoorbeeld in grote bedrijfsapplicaties gebruikt, maar ook in desktop en mobiele applicaties.

Tijdens de hoorcolleges wordt de theoretische kennis behandeld die nodig is om te kunnen programmeren. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: ontwerp van een klassestructuur, specificatie, correctheid, testen, gestructureerd programmeren en abstractiemechanismen. Naast het hoorcollege is er een verplicht wekelijks practicum waarbij je in tweetallen deze kennis toepast. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat de functionaliteit van de code klopt, maar ook dat de programma’s goed gedocumenteerd zijn en dat er gestructureerd wordt geprogrammeerd. Documentatie en structuur zijn belangrijk, want het maakt programma’s beter te begrijpen voor anderen (en voor jezelf) en daardoor ook makkelijker onderhoudbaar. Tijdens de werkcolleges wordt er geoefend voor het tentamen.

Dit vak is voorkennis voor veel andere vakken waarin geprogrammeerd moet worden; niet alleen Programmeren 2, maar ook voor vakken als Software Engineering Modellen en Algoritmen, Datastructuren en Complexiteit.


Leerdoelen

Na het succesvol afronden van dit vak is de student in staat:

  • Basis objectgeoriënteerde begrippen zoals object, klasse, waarde, type, objectreferentie, interface, specialisatie/overerving, compositie, enzovoorts uit te leggen en toe te passen;
  • Grafisch softwaregereedschap voor het weergeven van klassediagrammen en interactiediagrammen te bedienen en te gebruiken;
  • Basisprogrammeerstructuren zoals (gesorteerde) lijsten en arrays, en de algoritmes voor het manipuleren van deze structuren zoals sorteren en zoeken, uit te leggen en toe te passen;
  • Software van gemiddelde complexiteit te ontwerpen en te implementeren door toepassing van de basis objectgeoriënteerde begrippen en de basisprogrammeerstructuren en algoritmes en met gebruik van de programmeertaal Java. 
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Introduction to Programming and Object-Oriented Design using Java, 3rd edition, Jaime Nino, and Frederick A. Hosch, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-0-470-12871-8, 2008 (2nd edition ook toegestaan)
Handleiding
Handleiding Programmeren 1 (Unionshop)
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen

SluitenHelpPrint
Switch to English